HAIR CENTER

ศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผม (Hair Center) Dermaster

ปลูกผม ผมร่วง รักษาผมร่วง

ชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนมีผมร่วงตลอดเวลาตามวงจรของรากผมที่ทำการผลัดเส้นผมตามธรรมชาติ แต่ทว่าเส้นผมที่หลุดล่วงออกมานั้น อัตราไม่เท่ากับการเกิดใหม่ของเส้นผม จึงทำให้ หลายๆท่านประสบปัญหา ผมบาง ผมร่วง ศรีษะล้าน

Dermaster เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้นำนวตกรรม การปลูกผม ซึ่งเทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์รากผม ที่เราใช้นั้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเราก็มิได้รักษาเพียงแต่ปลายเหตุเท่านั้น ซึ่งถ้าหากท่านใดกลัวว่าอนาคตจะศรีษะล้านหรือเริ่มมีอาการ ผมบาง ผมร่วงผิดปกติ เราก็มีคอรส์ Hair treatment เพื่อทำการบำรุงรักษารากผม พร้อมยาปลูกผม เพื่อรักษาผมร่วง ได้อย่างทันถ่วงที ซึ่งในส่วนของราคาของเราก็ตามหลักมาตรฐานสากลทั่วไป ท่านจึงมั่นใจได้ว่า อาการผมร่วง ศรีษะบาง หัวล้านของท่านจะหายไป