ปลูกผมด้วยเทคนิคพิเศษไม่ต้องผ่าตัด

แก้ปัญหาศีรษะล้าน ผมบางโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องรับประทานยา

ปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน เกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร และพร้อมกับวงจรชีวิตของเส้นผมที่สั้นลงก่อนเวลาอันควร ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม อาจเกิดได้จากฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุนแรงต่อหนังศีรษะ ถ้าสเต็มเซลล์ที่ใต้ต่อมผมยังเจริญเติบโตแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเส้นผมใหม่ก็จะยังเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยเยล (Yale) สหรัฐอเมริกา ค้นพบความสัมพันธ์ของการการเจริญเติบโตของเส้นผม และสเต็มเซลล์ที่ต่อมผม ถ้าเราสามารถส่งคำสั่งให้เซลล์ตั้งต้นที่อยู่ใต้ต่อมผมให้ยังคงทำงานและผลิต สเต็มเซลล์ที่ต่อมผมอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้มีผมเกิดใหม่อยู่ได้เรื่อยๆ เช่นกัน

เป็นการปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผลเป็น ไม่ต้องรับประทานยา โดยการใช้เทคนิค Platelet-Rich Plasma (PRP) ซิ่งป็นการนำเลือดจากผู้รับการรักษามาผ่านขบวนการทาง Biotechnology เพื่อกระตุ้นด้วยเครื่องมือพิเศษ ซึ่งเครื่องนี้มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานผ่าน อ.ย.ประเทศไทยเพื่อให้เกิด Growth Factor จำนวนที่มากขึ้น แล้วจึงนำฉีดกลับเข้าไปในบริเวณรากผม เพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างเซลล์รากผมด้วยวิธีธรรมชาติของตัวมันเอง เป็นการกระตุ้นให้เซลล์ตั้งต้นที่ไต้ต่อมผม (Precursor) ผลิต Stem Cell ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการสร้างเส้นผมใหม่แม้ว่าจะได้รับคำสั่งหยุดสร้างผมจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ตาม ทำให้มีผมเกิดขึ้นใหม่มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้น ผมดูหนาขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้นช่วยแก้ปัญหาศีรษะล้าน ผมบางที่เห็นผลจริงทางการแพทย์ อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังไว้

จุดกำเนิดเส้นผมภายใต้กระเปราะผม (Hair Bulb) ซึ่งเป็นส่วนต่ำสุดของต่อมผม (Hair Follicle)มีลักษณะโป่งออกเป็นกระเปราะ ภายในกระเปาะมีกลุ่มเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว (Stem Cell)มีหน้าที่สร้างเส้นผมและที่ด้านล่างสุดของกระเปาะผมนี่เองที่มีเซลล์ตั้งต้นหรือ Precursor Cell ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นที่จะทำหน้าที่สร้างสเต็มเซลล์และทำให้เกิดเส้นผมใหม่ ตราบใดที่เราสามารถกระตุ้นให้ Precursor ทำงาน ต่อมผมก็จะยังเจริญเติบโตและผลิตเส้นผมได้ต่อไป

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศรีษะ พฤติกรรมต่างๆเช่นวิธีการสระผม ต้องถูกวิธี ไม่ขยี้รุนแรง ไม่เกาแรงๆ รวมไปถึงการเช็ดผมอย่างเบาๆไม่ต้องรุนแรง แม้กระทั้งการนวดหนังศรีษะต้องไม่รุนแรงเช่นกันเพราะจะทำให้เส้นผมที่อ่อนแอและเส้นผมอ่อนทีกำลังงอกใหม่หลุดร่วงได้ ผมใหม่ก็จะงอกขึ้นไม่ได้ ในขณะที่ผมเก่าก็หลุดร่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการไม่สมดุลกันระหว่างกันระหว่างงอกใหม่กับส่วนที่หลุดร่วงไป จึงมีผลทำให้ผมบางลงเรื่อยๆ การนวดหนังศรีษะนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน ในกรณีผู้ที่ไม่มีปัญหาผมร่วงหรือผมบางจะเป็นผลดีแต่ถ้ากรณีผู้ที่มีปัญหาผมร่วงและผมบางอยู่แล้วจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ข้อดีของการนวดหนังศรีษะก็คือช้วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิดดี แต่ผลเสียก็คือผมจะร่วงมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่ไม่เจริญเติบโตเป็นเส้นใหญ่ตามธรรมชาติของมัน ผลที่ตามมาก็คือทำให้ปริมาณเส้นผมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาผมบางติดตามมาในภายหลัง การแกะเกาหนังศรีษะซึ่งบางท่านทำเป็นประจำ บางครั้งอาจถึงขั้นผิวหนังศรีษะติดเชื้อได้ ควรหมั่นสำรวจอัตราการร่วงของเส้นผมเป็นประจำ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งพร้อมกับสังเกตุการเปลี่ยนแปลง การเกิดปัญหาเส้นผมและหนังศรีษะนั้นแก้ไขได้เพราะในปัจจุบันมีวิวัฒนาการเทคโนโลยี่ได้เกิดขึ้นมากมายที่สามารถช่วยปัญหาหนังศรีษะและเส้นผม ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะ เพราะแพทย์ผิวหนังสามารถวินิจฉัยแก้ป้ญหานั้นๆได้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของแต่ละบุคคล
ขอขอบคุณ คม ชัด ลึก