ในชีวิตคนเราเกิดมาล้วนแต่ต้อง มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา แต่มี 2 อย่างที่เราสามารถป้องกัน หรือ ทำให้เกิดช้าลงได้ นั้นก็คือ การ “เจ็บ” และ “แก่” ความแก่มักจะมาพร้อมความเสื่อมของร่างกาย ทั้งอวัยวะภายในหรือภายนอก ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสายตา ปัญหาของเส้นผม เช่นผมขาว ผมหลุดร่วง ในส่วนของสมองได้แก่ ความจำ ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดจากภายในและส่งผลออกมาสู่ภายนอก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนบั่นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิต เป็นอย่างมาก และศาตร์ทางด้าน Anti-aging ก็เป็นศาตร์หนึ่งที่จะช่วยชะลอวัยความแก่ และการเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้