Hair Transplant …Guaranteed Natural Results!

ในชีวิตประจำวันของคนเรามีเส้นผมหลุดร่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลย ถ้าหากบางคนอยู่ในห้องที่มีพื้นสีขาว ก็จะเห็นเส้นผมของเราที่หลุดร่วงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่เส้นผมของคนเราจะมีการผลัดเส้น ซึ่งเป็นวงจรปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยร้อยละ 90 ของเส้นผมบนหนังศีรษะจะเป็นเส้นผมที่กำลังเจริญเติบโต โดยเส้นผมแต่ละเส้นนั้น จะสามารถมีชีวิตได้อยู่ประมาณ 2 – 6 ปี และร้อยละ 10 ที่เหลือ คือระยะพักตัว ซึ่งเส้นผมเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ จากนั้นก็หลุดล่วงตามวงจรของเส้นผม แต่ทว่าจะมีกลุ่มคนบางประเภทที่เส้นผมหลุดร่วงแบบไม่ธรรมดา ผิดจากธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหา ผมบาง ผมไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดปริมาณเส้นผมลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะผมบาง และทำให้เกิดความไม่มั่นใจในชีวิตประจำวัน

ปัญหาผมร่วง ผมบาง ผมน้อย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด โรคบางชนิด หรือการใช้ยาบางชนิด โรคผิวหนัง และสาเหตุจากพันธุกรรม ผู้ที่ผมร่วงมากจนดูผมบางเหมือนศีรษะล้านก็ยังสามารถปลูกผมทดแทนได้ด้วยเทคนิคย้ายเซลล์รากผม โดยการตัดหนังศีรษะจากท้ายทอยแล้วนำไปแยกเซลล์รากผมตามกระบวนการในกล้องจุลทรรศน์ เมื่อได้เซลล์รากผมแล้ว จึงนำกลับมาปลูกบริเวณด้านหน้า หรือตรงกลางหนังศีรษะที่ต้องการ

วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพของการงอกใหม่ของเส้นผม จากผลสำรวจพบว่า 95% ของผู้เข้ารับบริการย้ายเซลล์รากผม จะมีผมดกดำขึ้นเป็นธรรมชาติ

เทคนิคการทำ Hair Transplant เราแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ Strip และ FUE

  1. Hair Transplant แบบ Strip คือ การตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลัง (ด้านหลังเป็นบริเวณที่เส้นผมแข็งแรง) จากนั้นเย็บปิด นำหนังศีรษะที่ได้มาคัดแยกด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เซลล์เสียหาย จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างมากในการทำ จากนั้นนำเซลล์ที่คัดแยกได้ นำไปปลูกใหม่ในบริเวณที่เกิดปัญหา ซึ่งโอกาสรอดของเส้นผมจะอยู่ที่การคัดแยก เพื่อให้รากผมบอบช้ำน้อยที่สุด
  2. Hair Transplant แบบ Fue คือ อีกหนึ่งวิธีการสำหรับคนที่ไม่ชอบการผ่าตัด วิธีการปลูกผมถาวรแบบ FUE นี้เป็นการใช้เครื่องมือลักษณะคล้ายเข็มฉีดยาเจาะลงไปในรูเส้นผม ซึ่งรูจะมีความกว้างเพียง 0.8 – 1.2 มิลลิเมตรเท่านั้น โดยจะทำการเจาะรูไปจนถึงเซลล์รากผมด้านล่าง จากนั้น ค่อยๆ ใช้คีมปลายแหลมคีบผมออกจากที่เราเจาะลงไป จากนั้นนำไปส่องในกล้องจุลทรรศน์เพื่อคัดแยก ซึ่งทั้ง 2 เทคนิคต่างต้องใช้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และต้องใช้ความละเอียดและประณีตในการทำงานอย่างมาก

สำหรับการปลูกผมถาวร ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เส้นผมกลับมาดูดกหนาเป็นธรรมชาติอีกครั้ง เส้นผมที่ขึ้นใหม่นั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต สามารถทำได้จริงและเห็นผลทางการแพทย์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dermaster โทร 02-71-444-71 หรือ Line ID : @dermaster