คุณขวัญข้าว เศวตวิมล

วันนี้มาบู๊ท Cell Enhancer เป็น Growth Factor กระตุ้นสเต็มเซลล์ในร่างกายให้ active ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณสดใส ชอบมาก เคล็ดลับหน้าเยาว์ อยู่นี้ @dermaster_

ขวัญข้าว เศวตวิมล , เป็นนักจัดรายการวิทยุทางบานานา เอฟเอ็ม พิธีกรรายการโทรทัศน์ คอลัมนิสต์ และครูสอนดนตรี