พญ. ธิดารัตน์ ตั้งกิจ

พญ.ธิดารัตน์

Education

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2556

Academic Honors

 • 2007 Certificate of doctor of medicine (2nd honor), Siriraj Hospital, Mahidol University
 • 2013 Board of Ophthalmology , Ophthalmology Department , Siriraj Hospital , Mahidol University
 • 2014 Board of Oculoplastic Surgery ,Siriraj Hospital ,Mahidol University
 • 2014 Certificate in ocular plastic department, New York Eye and Ear Infirmary, USA
 • 2015 Certificate in advance oculoplastic surgery at Grace plastic surgery, Korea
 • 2017 Certificate for Research scholar at Mass eye & ear. Harvard medical school, Boston, USA.

ประสบการณ์ทำงาน

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2550-2551
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กทม. พ.ศ. 2552
 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา รพ. ศิริราช กทม. พ.ศ. 2553-2556
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ. ศิริราช กทม. พ.ศ. 2556-2557
 • แพทย์จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ สมิติเวช สุขุมวิท พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน