ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (ANTI-AGING CENTER)

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti Aging Center) Dermaster

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Check up

การตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่ช่วยลด ปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัยและกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจ โปรแกรมตรวจสุขภาพของ
Dermaster สามารถตรวจสุขภาพประเมินร่างกายของท่านได้อย่างละเอียดตามแนวของ
แพทย์องค์รวม คือ ตรวจทุกระบบพร้อมกัน แม้สภาพความเสื่อมที่ยังไม่แสดงอาการของโรค เพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ตรงสภาพความเป็นจริงของร่างกาย
เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที …ประกอบไปด้วย  … …

BLOOD TEST

  • Basic screening ได้แก่ ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจไต ตับ ไขมันในหลอดเลือด เบาหวาน เกลือแร่ในร่างกาย
  • Cardiac Marker ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • Immunology ตรวจด้านภูมิคุ้มกัน
  • Mineral ตรวจแร่ธาตุในร่างกาย
  • Vitamin & Oxidative Stress ตรวจวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
  • Heavy Metal ตรวจสารโลหะหนักในร่างกาย