• ไทย
  • อังกฤษ
  • อารบิก
  • จีนประยุกต์
 • 02 714 4471
 • 342 Ekamai Rd, Bangkok 10110
 • Mon - Sun: 09:00 - 20:00
 • 02 246 0042
 • 44/1 Asoke-Dindaeng Rd, Bangkok 10310
 • Mon-Sun: 11:00 - 19:00
 • 088 152 4444
 • 16/7 North Sathorn Rd, Silom, Bangkok 10500
 • Mon-Sun: 11:00 - 20:00
 • 02 253 9269
 • 1025 Ploenchit Rd, Lumpini, Bangkok 10330
 • Mon-Sun: 11:00 - 20:00

นพ. ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์

นพ. ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์

คณะแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูเส้นผม

ประสบการณ์

Updating...

คุณสมบัติ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช of Royal Thai Airforce,
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
กายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติและการสอนศัลยกรรมในการปลูกผม (FUE, FUT) Saint
กายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติและการฝึกอบรมศัลยกรรมปลูกผม (FUE) คลินิค Anagen ประเทศอินเดีย

ด้านภาษา

ภาษาหลัก : ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : คล่องแคล่ว

แนะนำคุณหมอ

มีความเชี่ยวชาญในด้าน

Updating...

ประกาศนีย์บัตร

การรักษาโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัยกระทรวงสาธารณสุข
การฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง Merz Aesthetic Academy ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ
การฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง Merz Aesthetic Academy การแก้ไขการฉีกขาด
มือในการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง Allergan Academy
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาชิกของ American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM) ประเทศสหรัฐอเมริกา