HAIR LOSS FACTS

สาเหตุของผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้าน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. การหลุดร่วงโดยธรรมชาติ
เนื่องจากการหมดอายุของเส้นผมเส้นผมจะร่วงออกไปโดยรากผมจะเล็ก ลีบ และฝ่อ ปลายรากผมจึงค่อยๆถอนตัวออกจากต่อมรากผม ในขณะที่เส้นผมเก่ากำลังจะร่วง จะมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาแทน จึงไม่มีสภาพการผลัดผม (สภาพหัวล้านชั่วคราว) เพราะผมแต่ละเส้นจะ ขึ้นและงอกไม่พร้อมกัน โดยผมจะตายแล้วเกิดเกิดและตายสลับกัน เป็นวงจรไปเรื่อย

2. การหลุดร่วงก่อนเวลาอันสมควร
โดยกรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุให้เกิดศีรษะล้าน มักพบในเพศชายและผู้มีบรรพบุรุษศีรษะ ล้านผมบาง เส้นเล็ก โดยเริ่มจากมีการถอยร่นของแนวผมทางด้านหน้าลึกเข้าไปเป็นง่าม และมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุบางรายอาจเป็นบริเวณขวัญร่วมด้วย ศีรษะล้าน ทั้ง 2 บริเวณจะลามเข้าหากันจนกลายเป็นศีรษะล้านบริเวณกว้างส่วนในผู้หญิงจะพบเฉพาะตรงบริเวณกลางศีรษะและ ขยายวงกว้างออกส่วนแนวผมด้านหน้ายังคงดีอยู่ไม่ถอยร่นเข้าไป ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากผู้ชาย