Citibank Corporate Magazine – Around

Natural Hair Transplant NO Scar, Stitches, Cut, Lifetime solution, Guaranteed Results

“ปลูกผมด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์รากผม ที่เดอมาสเตอร์ ช่วยให้ผมกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งครับ”  คุณพีท ทองเจือ นักแสดง และนักขับรถแข่งมืออาชีพ

“ผมกังวลเรื่องผมมาสักระยะแล้วครับ ตั้งแต่ได้มารู้จักกับเดอมาสเตอร์ทำให้ผมตัดสินใจปลูกผมด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์รากผมทันที เพราะเมื่อได้เข้ามาสัมผัสที่นี่เห็นได้ว่ามีระดับมาตรฐานสากลทุกอย่าง การบริการก่อน และหลังประทับใจผมมากครับ วิธีการปลูกไม่มีแผลเป็น มีความแม่นยำสูง มั่นใจได้เลยว่าเซลล์รากผมที่ถูกนำออกมาจากบริเวณที่ผมขึ้นดก จะเติบโตใหม่ในที่ที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงเป็นธรรมชาติก็เหมือนกับที่ผมแข่งรถ รถที่ผมเลือกต้องควบคุมได้ดีมีสมรรถนะสูง ทำให้ผมมั่นใจในชัยชนะที่จะเข้าเส้นชัยได้อย่างสบายครับ”