คุณพิชญะ นิธิไพศาลกุล

มาดูแลสุขภาพผิวหน้า และฉีดวิตามินเข้าร่างกาย ที่@dermaster_ “Taking care of skin and injecting vitamin to my body at @dermaster_”