ยินดีต้อนรับDermaster Wellness & Aesthetic Institution

เดอมาสเตอร์ ถือกำเนิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นของความเชื่อและความคิดที่ว่า ศาสตร์แห่งการศัลยกรรมเสริมความงามเป็นมากกว่าแค่การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพราะนอกจากการใช้ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นส่วนผสมผสานหลักที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่ทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นต้องดำเนินไปควบคู่กัน เพื่อผลงานศิลปะที่ดีที่สุดซึ่งท้ายที่สุดจะปรากฏอยู่บนร่างกายมนุษย์

Read More

นำเสนอบริการ 5 รูปแบบ

ปรัชญาของเรา

our-philosophy-dermaster-thailand

จากจุดเริ่มต้นที่ว่า “ศัลยกรรมเสริมความงามเป็นมากกว่าผลงานศิลปะ นั่นก็เพราะงานศิลปะนั้น หากศิลปินไม่ของร่างกายมนุษย์นั้น ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างดีที่สุด เพราะความผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวก็อาจสร้างความสูญเสียที่มิอาจแก้ไขกลับคืนได้ดังเดิมและได้รับผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดความพอใจมากที่สุด

ดังนั้น การทำศัลยกรรมเสริมความงามที่เดอมาสเตอร์ เราจึงดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความละเอียดรอบคอบ ประกอบความเชี่ยวชาญ และความพิถีพิถันระดับสูง ตลอดจนมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศัลยแพทย์ คนไข้ และบุคลากรในทีมที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

เดอ มาสเตอร์ สถาบันเพื่อสุขภาพ เสริมความงามครบวงจร ศัลยกรรมโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราอยากให้คุณสัมผัสคำว่า “ดีที่สุด” ด้วยตัวคุณเอง

ทีมแพทย์ของเรา

ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในศาสตร์แห่งความงาม และเข้าถึงความต้องการของผู้หญิงทำให้เรารู้ดีว่า ความงามมีลักษณะเฉพาะตัวและไม่มีความงามไหนจะเทียบเท่าความงามในแบบที่เป็นตัวคุณที่ Dermaster เราจึงใส่ใจพิถีพิถัน ในการทำความงามนั้นให้โดดเด่นออกมา สถาบันเดอมาสเตอร์แนะนำสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยสูงสุด และผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้…

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเดอมาสเตอร์

ความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์

ด้วยแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ของ เดอ มาสเตอร์ ในฐานะที่เป็น สถาบันเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำ แห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด โดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย ผนวกกับการบริการอย่างมีระดับของเดอ มาสเตอร์ที่คำนึงถึงความต้องการของคนไข้เป็นหัวใจสำคัญ

ทีมแพทย์ที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์มายาวนาน

ทีมแพทย์ของเดอมาสเตอร์ มีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความภาคภูมิใจ กอปรทั้งความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในคนไข้ทุกๆ คนที่ก้าวเข้ามายังเดอ มาสเตอร์ ภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งความพอใจของคนไข้ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของความเป็นหนึ่งใน สถาบันเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

SPECIAL OF YOU

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

DERMASTER MEDICAL SKIN & EYE CARE FORMULATED BY BOARD CERTIFIED DERMATOLOGISTS

CARE FOR THE HEALTHINESS AND BEAUTY OF YOUR SKIN

ADVANCED RESEARCH

CLINICALLY APPROVED