• ไทย
  • 02 714 4471
  • 342 Ekamai Rd, Bangkok 10110
  • Mon - Sun: 09:00 - 20:00
  • 02 246 0042
  • 44/1 Asoke-Dindaeng Rd, Bangkok 10310
  • Mon-Sun: 11:00 - 19:00
  • 088 152 4444
  • 16/7 North Sathorn Rd, Silom, Bangkok 10500
  • Mon-Sun: 11:00 - 20:00
  • 02 253 9269
  • 1025 Ploenchit Rd, Lumpini, Bangkok 10330
  • Mon-Sun: 11:00 - 20:00

  Category: ศัลยแพทย์

  พญ. ชมพูนุช กลิ่นกุสุม
  นพ. ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์
  นพ. ณิชพน ไพบูลย์
  พ.ท.พญ. ธรัชธิดา วิประกาษิต
  นพ. หริรักษ์ อาจอำนวยวิภาส
  พญ. ชนาทิพย์ ญาณอุบล
  พญ. อภิชญา ธันยาวุฒิ
  พ.ต.ต.นพ. ธนพงษ์ หงษ์พร้อมญาติ
  นพ. ธำรงค์ ศิริปุณย์